Perhubungan

 

JENIS DATA TH 2013 TH 2014 TH 2015 SATUAN
I. Perhubungan *        
     1. Transportasi Darat *        
          1). Angkutan Darat *     487.847,00     630.816,00     195.980,00 Unit
                    1. Jumlah Barang yang Terangkut Angkutan Umum       232.164,00     256.902,00      81.036,00 Orang
                    2. Jumlah Angkutan Darat       255.683,00     373.914,00     114.944,00 Ton
          2). Terminal Penumpang *  1.873.636,00  1.948.582,00     195.928,00 Unit
                    1. Kelas A    0   0   0  Unit
                    2. Kelas B                 1,00               1,00              1,00 Unit
                    3. Kelas C                 1,00               1,00              1,00 Unit
                    4. Jumlah Orang Melalui Terminal       936.817,00     974.290,00     114.944,00 Orang
                    5. Jumlah Barang Melalui Terminal       936.817,00     974.290,00      81.036,00 Ton
                    6. Terminal Darat **        
                    1). Terminal Barang    0   0   0  Unit
                    2). Terminal Penumpang    0   0   0  Unit
          3). Angkutan Penyeberangan *        
                    1. Dermaga                 2,00               2,00              2,00 Unit
                    2. Komersil    0   0   0  Unit
                    3. Perintis    0   0   0  Unit
                    4. Kapal Ferry    0   0   0  Unit
                    5. Kendaraan Roda Empat    0   0   0  Unit
                    6. Jumlah Orang Melalui Dermaga    N/A   N/A   N/A  Orang
                    7. Jumlah Barang Melalui Dermaga    N/A   N/A   N/A  Ton
          4). Jumlah Jembatan Timbang    0   0   0  Buah
          5). Angkutan Kereta Api *        
                    1. Jumlah Stasiun Kereta Api                 1,00               1,00              1,00 Stasiun
          6). Jumlah pemasangan rambu-rambu               68,00           215,00  N/A  Unit
          7). Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia          1.684,00        1.684,00        1.684,00 Unit
     2. Transportasi Laut *        
          1). Jumlah Pelabuhan    0   0   0  Unit
          2). Pelabuhan Yang Diusahakan *  0   0   0  Unit
                    1. Peti Kemas    0   0   0  Unit
                    2. Semi Peti Kemas    0   0   0  Unit
                    3. Non Peti Kemas    0   0   0  Unit
          3). Pelabuhan Yang Tidak Diusahakan *                      -    
                    1. Pendaratan Ikan                 2,00               2,00              2,00 Unit
                    2. Kapal    0   0   0  Unit
                    3. Penumpang    0   0   0  Unit
                    4. Pelni    0   0   0  Unit
                    5. Jumlah    0   0   0  Unit
                    6. Kapasitas    0   0   0  Unit
                    7. Swasta    0   0   0  Unit
                    8. Jumlah    0   0   0  Orang
     3. Transportasi Udara *  0   0   0  Buah
          1). Jumlah Bandara *  0   0   0  Buah
                    1. Internasional    0   0   0  Buah
                    2. lokal    0   0   0  Buah
                    3. Jumlah Orang yang Melalui Bandara    0   0   0  Orang
                    4. Jumlah Barang yang Melalui Bandara    0   0   0  Ton
          2). Jumlah Maskapai    0   0   0  Unit
     4. Jumlah Penumpang Angkutan **        
          1). Jumlah Penumpang Bis    N/A      256.902,00     114.944,00 Orang
          2). Jumlah Penumpang Kereta Api    N/A   N/A   N/A  Orang
          3). Jumlah Penumpang Kapal Laut    0   0   0  Orang
          4). Jumlah Penumpang Pesawat Udara    0   0   0  Orang
II. Angkutan Umum *     522.693,00  N/A   N/A  Unit
     1. Jumlah Angkutan Umum **           941,00  N/A   N/A  Unit
          1). Mobil Penumpang Umum             925,00           927,00           927,00 Unit
          2). Mobil Bus          1.041,00        1.343,00        1.343,00 Unit
          3). Mobil Barang    N/A   N/A   20-40  Unit
          4). Kereta Gandengan    N/A   N/A              15,00 Unit
          5). Kereta Tempelan    N/A   N/A              15,00 Unit
     2. Jumlah Ijin Trayek yang Dikeluarkan **           113,00             90,00  N/A  Unit
          1). Izin Trayek antarkota antarprovinsi    N/A   N/A   N/A  Unit
          2). Izin Trayek Perkotaan    N/A   N/A   N/A  Unit
          3). Izin Trayek Pedesaan             113,00             90,00             38,00 Unit
     3. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum **       13.800,00       13.124,00  N/A  Unit
          1). Mobil Penumpang Umum               14,00             14,00  N/A  Unit
          2). Mobil Bus          1.564,00        1.592,00  N/A  Unit
          3). Mobil Barang         12.180,00       11.470,00  N/A  Unit
          4). Kereta Gandengan               38,00             40,00  N/A  Unit
          5). Kereta Tempelan                 4,00               8,00  N/A  Unit
     4. Lama Pengujian KIR **        
          1). Mobil Penumpang Umum               15,00             15,00             15,00 Hari
          2). Mobil Bus    20-24   20-24   20-24  Hari
          3). Mobil Barang    20-24   20-24   20-24  Hari
          4). Kereta Gandengan               15,00             15,00             15,00 Hari
          5). Kereta Tempelan               15,00             15,00             15,00 Hari
     5. Biaya Pengujian KIR **        
          1). Mobil Penumpang Umum         19.000,00       40.000,00      40.000,00 Rp
          2). Mobil Bus         25.000,00  50000-80000   50000-80000  Rp
          3). Mobil Barang         30.000,00  50000-80001   50000-80000  Rp
          4). Kereta Gandengan         21.000,00       40.000,00      40.000,00 Rp
          5). Kereta Tempelan         23.000,00       50.000,00      80.000,00 Rp
III. Jumlah Kendaraan Bermotor **        
     1. Mobil Penumpang         14.117,00       14.117,00      14.177,00 Unit
     2. Bus             277,00           277,00           277,00 Unit
     3. Truk          9.475,00        9.475,00           947,00 Unit
     4. Sepeda Motor       350.045,00     350.045,00     350.045,00 Unit